غذای دسته جمعی آن هم با چه کسی ...... با من باشید .........................
ساعت ٩:٥۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۸ مهر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: غذای دسته جمعی ،اصحاب و یاران ،هیزم ،گوسفند

همینکه رسول اکرم ( ص ) و اصحاب و یاران از مرکبها فرود آمدند و بارها را بر زمین نهادند ، تصمیم جمعیت بر این شد که برای غذا گوسفندی را ذبح و آماده کنند .

- یکی ازاصحاب گفت : « سر بریدن گوسفند با من » .

- دیگری : « کندن پوست آن با من »

- سومی : « پختن گوشت آن با من » .

- چهارمی : ................

- رسول اکرم ( ص ) « جمع کردن هیزم از صحرا با من »

- جمعیت « یا رسول الله ! شما زحمت نکشید و راحت بنشینید ، ما خودمان با کمال افتخار همه ی این کارها را می کنیم » .

- رسول اکرم : « می دانم که شما می کنید ، ولی خداوند دوست نمی دارد بنده اش را در میان یارانش با وضعی  متمایز ببیند که برای خود نسبت به دیگران امتیازی قائل شده باشد » .

- سپس  به طرف صحرا رفت و مقدار لازم خار و خاشاک از صحرا جمع کرد و آورد .

                               داستان راستان شهید مطهری به نقل از کحل البصر ص 68 .