از رویشها غفلت نکنیم
ساعت ۱٠:٢۸ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٢ خرداد ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: از رویشها غفلت نکنیم

من یک بار دیگر این نکته را عرض کرده ام ؛ ما نگاه مى کنیم و احیانا بعضى از ریزشها را در بین نیروهاى مؤ من به انقلاب مشاهده مى کنیم ؛ اما از رویشهاى نو احیانا غفلت مى کنیم . آنچه امروز در عرصه ى جامعه مشاهده مى شود، رشد تفکرات اسلامى با نگاه متجددانه ، آگاهانه و همراه با بحث و فحص و تحقیق و دقت و امثال اینهاست . این حرکت ادامه پیدا خواهد کرد؛ حرکتى نیست که متوقف بشود؛ چون اءلم ترى کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه اصلها ثابت و فرعها فى السماء (20)

فطرت انسان ، همان سرزمین حاصلخیزى است که کلمه طیبه را در خود جا و رشد مى دهد؛ این هم کلمه ى طیبه و کلمه ى الهى است و در این سرزمین واقع شده است و عناصر و اجزاى مناسب خود را جذب مى کند و سپس ‍ رشد مى دهد. این ، مسیر کلى این حرکت است . بنده که این را عرض ‍ مى کنم ، بر اساس تحلیل نیست ؛ براى خوش کردن دل خود و دیگران نیست ؛ واقعیتهایى است که در مسیر فعالیت پر تلاش و کردن دل خود و دیگران هم نیست ؛ واقعیتهایى است که در مسیر فعالیت پرتلاش و متنوع و گسترده یى که انسان در چنین جایگاهى با آن مواجه است ، آن را مشاهده مى کند و از نزدیک مى بیند. البته - همان طور که گفتیم - در این خلال ، بعضى ممکن است ریزش پیدا کنند و سست شوند؛ اینها به ضرر خودشان عمل کرده اند؛ فمن نکث فانما ینکث على نفسه ؛ (21) هر کس از این راه برگردد؛ به ضرر خودش عمل کرده است ؛ اما این راه با شرایطى که ما امروز داریم ، ادامه پیدا کردنى است .

                                                                            نرم افزار بوستان حکایت