رسول اکرم ( ص ) و دو حلقه جمعیَت ......................
ساعت ۳:۳۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ مهر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: دو حلقه جمعیت ،مسجد النبی

رسول اکرم  ( ص ) وارد مسجد النبی در مدینه  شد  چشمش به دو اجتماع افتاد که از دو دسته تشکیل شده بود و هر دسته ای حلقه ایتشکیل داده و سر گرم کاری بودند :

یک دسته مشغوال عبادت و ذکر

دسته دیگر به تعلیم و تعلَم و یاد دادن و یاد گرفتن سر گرم بودند

هر دو دسته را از نظر گذرانید و از دیدن هر دو دسته مسرور و خرسند شد . به کسانی که همراهش بودند رو کرد و فرمود :

« این هر دو دسته کار نیک می کنند و بر خیر و سعادتند » .

آنگاه جمله ای اضافه کرد :

« لکن من برای تعلیم و دانا کردن فرستاده شده ام »

پس خودش  به طرف همان دسته که به کار تعلیم و تعلَم مشغول بودند رفت و در حلقه آنها نشت .

                                          داستان راستان شهید مطهری ( ره )

ای امَت پیغمبر علم علم .............

می دانید عبادت عالم ثوابش چند برابر عبادت بی سواد است

پس علم  و علم .......و بعد عبادت خالصانه پروردگار متعال