همسرداری حضرت زهرا علیها السلام
ساعت ٤:٤۸ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: همسرداری حضرت زهرا علیها السلام ،جهاد زن

*** حضرت موسی بن جعفر علیه السلام می فرمایند : « جهاد زن این است که خوب شوهر داری کند»  .

                                        ((( وسایل الشیعه ، باب 80 از ابواب نکاح . )))

*** « حضرت زهرا ( س ) همیشه شوهرشان را تحسین و تشویق می کردند و فداکاری ها و شجاعت هاشان را می ستود » .

*** حضرت علی ( ع )  می فرمایند : « وقتی به خانه می آمدم و به حضرت زهرا ( س ) نگاه می کردم ، تمام غم ها  غصه ها یم برطرف می شد » .

                                             ((( مناقب خوارزمی ، ص 256 . )))

*** « حضرت زهرا ( س ) هرگز بدون اجازه حضرت امیر از خانه خارج نشدند ، هیچ گاه ایشان را خشمگین نکردند ، زیرا می دانستند که اسلام می گوید : هر زنی که شوهرش را خشمگین کند . خدا روزه و نمازش را قبول نمی کند ، تا اینکه شوهرش راضی شود » .

                                 ((( وسایل الشیعه ، باب 80 از ابواب نکاح . )))

*** « حضرت زهرا ( س) در خانه امیر المؤمنین ( ع ) هرگز دروغ نگفتند و خیانت نکردند و هیچ گاه از دستوراتشان سرپیچی ننمودند » .

*** حضرت امیر ( ع ) می فرمایند : « به خدا سوگند ، هرگز کاری نکردم که فاطمه خشمگین شود ؛ فاطمه هم هیچ گاه مرا به خشم نیاورد » .

                                                        ((( مناقب خوارزمی ، ص 256 . )))

*** حضرت علی ( ع ) در آخرین ساعات وداع حضرت زهرا فرمودند : « فاطمه ( س ) در آخرین ساعت های زندگی خویش به حضرت امیر فرمودند :

پس عمو ! هرگز مرا دروغگو و خائن نیافتی . از روزی که با من معاشرت کردی ، با دستورات تو مخالفت نکردم » .

*** حضرت امیر ( ع ) در پاسخ فرمودند : « ای دختر پیامبر !پناه بر خدا تو در خانه من بدرفتاری کرده باشی ، زیرا خداشناسی ، نیکوکاری ، پرهیزکاری ، بزرگی و خداترسی تو ، به حدی است که جای ایراد و خرده گیری نیست . همسر عزیزم ! دوری و جدایی از تو برای من بسی ناگوار است ، ولی مرگ را چاره ای نیست » .

                                                  ((( بحار الانوار ، ج 43 ، ص 191 .)))