من مسلمانى امام خمینى را قبول دارم !
ساعت ۱:۱۱ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: من مسلمانى امام خمینى را قبول دارم !

چیزى که امروز غرب بعد از گذشت دو سه دهه ، مجددا روى آن تکیه دارد براى این که اهمیت آن را از ذهنها دور کند، جدایى دین از سیاست ، و مجرد کردن دین از حقایق و واقعیتهاى زندگى است ، که متاسفانه من مى بینم رگه هاى غلط آن گاهى اوقات در زبان بعضى از عناصر خود ما باید در خط مقدم جبهه باشند، دیده مى شود. سیاست خارجى را با دین مخلوط نکنید؛ این از آن حرفهاى غلطى است که کسى مطرح مى کند، درست هم محتوایش را نمى فهمد و نمى داند لازمه ى این حرف چیست ترویج تشیع هم همین طور است . براى ترویج تشیع هیچ عاملى بالاتر از آن نیست که شما نشان بدهید تشیع پرچم عدل اسلامى و آزادى از قدرتهاى استکبارى را در دنیا برافراشته و حرف نویى براى ملتها آورده است .

یکى از این سران فلسطینى که دهها سال با تفکر مارکسیستى زندگى کرده بود، بعد از انقلاب اسلامى - حدود هفده ، هجده سال پیش - در یک سخنرانى در لبنان یا سوریه گفت من اعلام مى کنم که مسلمانم . بعد یکى از آقایان علماى اهل تسنن که آن جا بود، سخنرانى کرد و گفت خیلى خوشوقتیم و خوشحال شدیم که دیدیم فلانى که از معارف است و شما او را مى شناسید - بعد از سالها که دوره ى جوانى خود را در مرام مارکسیستى گذرانده ، حالا مسلمان شده است . او از وسط جمعیت صدا زد و گفت : نه ، اشتباه نکیند؛ من مسلمانى شما را ندارم و هنوز هم به آن اعتقادى ندارم ؛ من مسلمانى امام خمینى را قبول دارم .

نرم افزار بوستان حکایت