دو خطر تهدید کننده سیاست
ساعت ۱۱:٢٦ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: دو خطر تهدید کننده سیاست

دو آفت ، هم دیندارى را تهدید مى کند و هم سیاست را. یکى از آفتهاى دیندارى این است که دیندارى یک جامعه یا یک شخص ، با انحراف یا بى مبالاتى یا تحجر و جمود یا فراموش کردن نقش عقل یا التقاط و از این چیزها همراه شود. آفت دیگر دیندارى این است که دین به زندگى شخصى محدود شود؛ عرصه ى وسیع زندگى جمعى انسانها و جامعه را فراموش یا درباره ى آن سکوت کند و از آن کناره بگیرد.

دو خطر هم سیاست را تهدید مى کند: یکى این است که سیاست از اخلاق فاصله بگیرد و از معنویت و فضیلت خالى شود؛ یعنى شیطنتها بر سیاست غلبه پیدا کند؛هواهاى نفسانى اشخاص ، سیاست را قبضه کند؛ منافع طبقات زور گویان و زرسالاران جوامع ، سیاست را به دست بگیرد و به این سمت و آن سمت بکشاند. اگر این آفت به سیاست خورد، آنگاه همه ى صحنه ى اجتماعى انسانها دچار عیب و آفت مى شود. آفت دیگر سیاست این است که انسانهاى کوته بین ، کودک منش و ضعیف ، سیاست را در دست بگیرند و زمام سیاست از دستهاى پر قدرت خارج شود و به دست انسانهاى بى کفایت بیفتد.

راه کار چیست ؟ بهترین شکل و راه کار این است که در راءس سیاست و اداره ى امور جوامع ، کسانى قرار بگیرند که دیندارى و سیاستگذارى آنها این دو آفت را نداشته باشد؛ یعنى کسانى اداره ى امور جوامع را بر عهده بگیرند که دیندار و داراى معنویت باشند؛ فکر دینى آنها بلند باشد، از انحراف و خطا و التقاط و کج بینى در دین مصون باشند؛ از تحجر و جمود و متوقف ماندن در فهم دین برکنار باشند دین را ملعبه ى دست زندگى خود نکنند؛ از لحاظ سیاست ، انسانهاى با کفایت و با تدبیر و شجاعى باشند و سیاست زا از معنویت و اخلاق و فضیلت جدا نکنند. چنین کسانى اگر زمام امور یک جامعه را به دست گرفتند، آنگاه جامعه از بیشترین خطراتى که ممکن است براى آن پیش بیاید، محفوظ خواهد ماند. اوج چنین وضعیتى کجاست ؟ آن جاست که یک انسان معصوم از خطا و اشتباه در راءس قدرت سیاسى و دینى قرار بگیرد؛ امام یعنى این .

امام معصوم ، انسان والایى است که از لحاظ دینى ، قلب او آیینه ى تابناک انوار هدایت الهى است ؛ روح او به سرچشمه ى وحى متصل است ؛ هدایت او، هدایت خالص است ؛ از لحاظ اخلاق انسانى ، رفتار و اخلاق او صددرصد همراه با فضیلت است ؛ هواى نفس دراو راهى ندارد؛ گناه بر او چیره نمى شود؛ شهوت و تمایلات انسانى ، او را مغلوب خود نمى کند؛ خشم و غضب ، او را از راه خدا دور نمى کند؛ از لحاظ سیاسى ، بینش وسیع او آن چنان است که آرام ترین حرکات و ریزترین حوادث را در صحنه ى زندگى جامعه ، با چشم تیز بین خود مى بیند - که امیر المؤ منین فرمود: والله لا اکون کالضبع تنام على طول اللدم ؛ یعنى من کسى نیستم که بشود با لالایى او را خواب کرد - در مواجهه ى با حوادث زندگى وقایع کمرشکن ، از خود شجاعت و اقتدار روحى و معنوى نشان مى دهد؛ جانش ‍ براى او ارزشى ندارد، اما براى جان انسانها، حتى مردم دور دست ، حتى زنانى که جزو پیروان دین او نیستند، ارزش قائل است و مى گوید اگر کسى از غصه دق کند، حق دارد.

نرم افزار بوستان حکایت