طرفداران عدالت باید خود را به قدرت مجهز کنند
ساعت ۱٠:٤۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: طرفداران عدالت باید خود را به قدرت مجهز کنند

شما ببینید در همین آیه ى کریمه ى قرآن کریمه ى قرآن که راجع به قسط و صحبت مى کند و مى گوید خداى متعال همه ى پیغمبران را فرستاد، لیقوم الناس بالقسط - براى اینکه قسط و عدالت را در جامعه مستقر کنند - بلافاصله مى فرماید: و انزلنا الحدید فیه باءس شدید و منافع للناس یعنى پیغمبران علاوه بر اینکه با زبان دعوت سخن مى گویند، با بازوان و سرپنجگان قدرتى که مجهز به سلاح هستند و با زورگویان و قدرت طلبان فاسد، معارضه و مبارزه مى کنند. پیغمبر اکرم وقتى به مدینه آمد و نظام اسلامى را تشکیل داد، آیات قرآن را بر مردم مى خواند، به گوش دشمنان هم مى رسانید؛ اما به این اکتفا نمى کرد. کسانى که طرفدار عدالت هستند، در مقابل زورگویان و زیاده طلبان و متجاوزان به حقوق انسانها باید خود را به قدرت مجهز کنند. لذا شما مى بینید از روزى که نظام اسلامى به وجود آمد - یعنى اسلام مجهز به قدرت یک ملت بزرگ و امکانات یک کشور و دولت بزرگ شد - دشمنان اسلام حرکت اسلام را جدى گرفتند و علاقه مندان و طرفداران اسلام هم در اطراف و اکناف عالم امیدوار شدند. بسیارى از پیغمبران در میدان مبارزه و جهاد مقدس و قتال قدم مى گذاشتند؛ و کاءین من نبى قاتل معه ربیون کثیرا.

 

نرم افزار بوستان حکایت