درد بزرگ بشریت ؛ فقدان عدالت
ساعت ۱٠:٤۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: درد بزرگ بشریت ؛ فقدان عدالت

درد بزرگ بشریت ، امروز همین مساءله ى فقدان عدالت است . همیشه دستگاههاى ظلم و جور در سطح دنیا به شکلهاى مختلف بر مردم جفا کرده اند؛ بشریت را زیر فشار قرار داده اند و انسانها را از حقوق طبیعى خود محروم کرده اند؛ اما امروز این معنا از همیشه ى تاریخ بیشتر است و رفع این را انسان از ظهور مهدى موعود مى طلبد و انتظار مى برد. بنابراین ، مساءله ، مساءله ى طلب عدالت است .

نرم افزار بوستان حکایت