امام خمینى یاءس را از دلها پاک کرد
ساعت ۱٠:٤۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: امام خمینى یاءس را از دلها پاک کرد

انسانها مى توانند تلاش کنند و پرچم عدالت را - ولو در یک نقطه ى محدود - بلند کنند. شما ببینید ملتهایى که امروز در گوشه و کنار عالم زیر فشار ظلم و ستم زندگى مى کنند، اگر این امید را در دل خود بپرورانند که مى شود با ظلم مبارزه کرد، چه اتفاقى در دنیا مى افتد و چطور ملتها بیدار مى شوند. یک روز ملت ایران هم در پنجه ى اقتدار رژیم طاغوتى دچار همین یاءس ‍ بود؛ ولى امام بزرگوار ما با تعالیم اسلامى ، این یاءس را از دلها پاک کرد و به مردم امید و شجاعت داد. نتیجه این شد که این مردم به پا خاستند، نهضت کردند تن به سختى دادند، مبارزه کردند، از جان خود دریغ نکردند و توانستند در این نقطه ى از عالم ، با عوامل ظلم و نظام ظالمانه و شیطانى مبارزه و آن را ریشه کن و سرنگون کنند.

نرم افزار بوستان حکایت