دوستان ...هدیه ... پند...
ساعت ۸:٢٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٩   کلمات کلیدی:

شهید چمران :

آنانکه به من بدی کردند مرا هشیار کردند

آنانکه از من انتقاد کردند به من راه و رسم زندگی آموختند

آنانکه به من بی اعتنایی کردند به من صبر و تحمل آموختند

آنان که به من خوبی کردند به من مهر ، وفا ، دوستی و ...

زندگیتان مملو از مهر و وفا و ...