بگویید: آرى ، بگویید: نه !
ساعت ٢:٤٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: بگویید: آرى ، بگویید: نه ! ،((نورى سعید))

 

بِسْم اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم

در زمانى که ((نورى سعید)) بر عراق حکومت داشت یکى از نمایندگان مجلس عراق که شیعه بود و از بستگان مرحوم امینى بشمار مى آمد، خدمت ایشان آمده بود. مرحوم آیت اللّه امینى از او پرسیده بود:

شما وکلا این علم لدنى را از کجا آورده اید؟ ما در کارهاى علمى خودمان براى اظهار نظر در هر موردى احتیاج به مطالعه و صرف وقت و بررسى و دقت نظر داریم اما چگونه است که شما وکلا این لایحه هاى سیاسى مهم را که به مجلس مى آورند در عرض دو سه ساعت ، تصویب یا رد مى کنید؟

نماینده با خنده جواب داده بود: موضوع خیلى ساده است .

ما صبح که به مجلس مى رویم اصلا نمى دانیم چه مسئله اى قرار است که مطرح بشود. اوّل وقت یک نماینده از جانب نورى سعید به مجلس مى آید خطاب به عده اى از وکلا مى گوید: قل نعم ، شما بگویید آرى .

به گروهى دیگر مى گوید: قل لا، شما بگویید نه !

به این ترتیب معلوم مى شود که چه کسانى باید در موافقت با لایحه صحبت کنند و چه کسانى در مخالفت با آن .

بعد هم که لایحه به مجلس آورده مى شود تازه از محتوایش باخبر مى شویم و طبق یک دستور با یک قیام و قعود نسبت به آن تصمیم مى گیریم

نرم افزار بوستان حکایت

 .