حکم نزدیکی در ایام عادت چیست؟ و در صورت انجام کفاره دارد یا خیر؟
ساعت ۱٢:٥٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: حکم نزدیکی در ایام عادت چیست؟

پاسخ:

نزدیکی در ایام عادت حرام است و برخی از فقها کفاره آنرا بنابر احتیاط واجب می دانند و کفاره آن در ثلث اول ایام عادت 18 نخود طلا و در ثلث دوم 9 نخود و در ثلث سوم 5:4 نخود طلاست که باید به فقیر پرداخت گردد. و چنانچه مقلد مجتهدی هستید که پرداخت کفاره را لازم می داند کفاره موارد قبل را نیز باید بپردازید. (به مسأله 453 توضیح المسائل مراجعه نمائید.)