آیا مردی می تواند با همسر خود از طریق دُبُر نزدیکی کند؟ آیا رضایت زن شرط است؟
ساعت ۱٢:٥٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: آیا مردی می تواند با همسر خود از طریق دُبُر نزدیکی

پاسخ:

نزدیکی از دُبُر مکروه است و در ایام عادت کراهت شدیدتر است و به نظر بعضی از فقها حرام است و موجب بیماریهائی برای مرد و زن می گردد. و سزاوار است بدون رضایت زن انجام نگیرد. (ر.ک، تحریر الوسیله، ج2، کتاب النکاح، م11).