عقد ازدواج چه شرایطی دارد تا به طور صحیح واقع شود؟
ساعت ۱٢:٥٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: عقد ازدواج چه شرایطی دارد تا به طور صحیح واقع شود؟

پاسخ:

عقد ازدواج پنج شرط دارد:
1) به عربی خوانده شود و اگر خود مرد و زن نتوانند صیغه را به عربی صحیح بخوانند، به هر لفظی که صیغه را بخوانند صحیح است. و به نظر بعضی از فقها اگر مرد و زن نتوانند صیغه را به عربی صحیح بخوانند مطابق احتیاط است که دیگری را وکیل کنند تا صیغه را به عربی صحیح بخواند.
2) مرد و زن یا وکیل آنها باید از خواندن صیغه قصد انشاء داشته باشند.
3) کسی که صیغه را می خواند باید بالغ و عاقل باشد چه برای خودش بخواند یا از طرف دیگری وکیل شده باشد.
4) اگر وکیل زن و شوهر یا ولی آنها صیغه را می خوانند، در عقد، زن و شوهر را معین کنند.
5) زن و مرد به ازدواج راضی باشند. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع، م2370)