زن ناشزه به واسطه نشوز خود چه حقّی از او زایل می گردد؟
ساعت ۱٢:٥٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: زن ناشزه

پاسخ:

به واسطه نشوز حق نفقه او (حق غذا، لباس، منزل، همخوابی و ...) زائل می گردد ولی مهریه او از بین نمی رود و به قوّت خود باقی می ماند. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع، ج2، م2413)