آیا اذن پدر در ازدواج دختر رشیده در صحّت عقد معتبر است یا خیر؟
ساعت ۱٢:٥٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: آیا اذن پدر در ازدواج دختر رشیده در صحّت عقد ،ازدواج دختر رشیده

پاسخ:

دختری که به حدّ بلوغ رسیده و رشیده است یعنی مصلحت خود را تشخیص می دهد، اگر بخواهد شوهر کند، چنانچه باکره باشد، باید از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد و اجازه مادر و برادر لازم نیست. البته اگر پدر و جد پدری غایب باشند، به طوری که نشود از آنان اذن گرفت و دختر هم احتیاج به شوهر کردن داشته باشد لازم نیست از پدر و جد پدری اجازه بگیرد. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع، ج2، م 2376 و 2377)