ناشزه کیست ؟
ساعت ۱٢:٥٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: ناشزه کیست ؟ ،وظیفه شرعی وظیفه شرعی

ز چند وظیفه شرعی بر ذمه دارد و به چه زنی ناشزه گفته می شود؟

پاسخ:

زن دائمی نباید بدون اجازه شوهر از خانه بیرون رود و باید خود را برای هر لذتی که او می خواهد تسلیم نماید و بدون عذر شرعی از نزدیکی کردن او جلوگیری نکند. و اگر در این موارد از شوهر خود اطاعت کند نفقه زن بر شوهر واجب می گردد و اگر تهیه نکند چه توانایی داشته باشد یا نداشته باشد مدیون زن است و اگر زن در موارد فوق از شوهر اطاعت نکند ناشزه و گناهکار است. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع، م2412 و 2413)