حدَ قیادت ..............................................
ساعت ۱۱:۳۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٥ مهر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: قیادت ،جمع زن و مرد ،قوَاد ،تبعید

××× « قوَادی » و آن عبارت است از جمع نمودن مرد و زن ، برای زنا ، یا مرد با مرد یا بچه برای لواط ، این حدَ با دو مرتبه اقرار ثابت می شود .

**** به قوَاد ، هفتاد و پنج تازیانه حدَ زده می شود و از شهرش به شهر دیگر تبعید می شود . و احوط آن است که تبعید در مرتبه دوم باشد و بنا بر قول مشهور ، سرش تراشیده می شود و به دید مردم گذاشته می شود و مسلمان و کافر و مرد و زن در آن مساوی است البته در زن چیزی غیر از تازیانه نیست . بنابر این ، تراشیدن سر و همچنین تبعید و در مقابل چشم دیگران قرار دادن ، بر زن نیست .

                                       تحریر الوسیله ج2 کتاب حدود فصل لواط و سحق م 14 و 15 .