حدَ مساحقه .....................................
ساعت ۱۱:٢٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٥ مهر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: مساحقه ،زن با زن ،سنگسار یا رجم ،محصنه و غیر محصنه

××× مساحقه عبارت است از این که زن با زن وطی نماید و حدَ آن صد تازیانه است به شرط بلوغ و اختیار ___ محصنه ( همسر درار )باشد و یا نه 

و بعضی گفته اند در محضنه ( همسردار) رجم ( سنگسار) است .

اگر مساحقه تکرار شود در صورتی که حدَ در خلال آنها واقع شده باشد در مرتبه چهارم کشته می شود .

                                            تحریر الوسیله ج2 م 9و 10 فصل لواط و سحق