شفاعت ........................................
ساعت ۱۱:٠٢ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: شفاعت ،منافق ،شاکَ ،مقام محمود

سؤال  :

آیا مسئله شفاعت صحیح است  و ادَله آن چیست ؟

جواب :

شفاعت پیغمبر ما محمد مصطفی ( ص ) ، واقع خواهد شد و دلیل بر آن سخن خداوند متعال است که خطاب فرموده است به پیامبر خود و او را امر فرموده است به استغفار و طلب آمرزش برای مؤمنین و مؤمنات .

و در اینکه رسول اکرم ( ص ) دارای منزلت و سمت شفاعت و صاحب لواء و وسیله می باشد ، اخبار متواتره بر آن می باشد ، چه از طریق خاصَه ( یعنی دانشمندان شیعه ) چه از طریق عامَه ( یعنی اهل سنت ) ، بلکه از ضروریات دین به شمار می رود .و از قرآن کریم با صراحت تمام و یا با کنایه این مسئله معلوم و مبرهن است ، کما اینکه از آیه ی                             «  فما تنفعهم شفاعه الشافعین »

دانسته می شود که بعضی از افراد به خاطر انحطاط و سقوطی که بر اثر کفر و عناد و ظلمت حاصله از اینها از شفاعت شافعین محروم و منتفع و بهرمند نیستند .

و شفاعت اختصاص به انبیاء و ائمه ندارد ، بلکه تربیت یافتگان در دستگاه آنها هم دارای این منصب می باشند ، مانند شفاعت شهدا و قرآن برای مأنوسین به آن و مانند قول نبی اکرم درباره ی اویس قرنی که به وسیله این بزرگوار ، همانند دو قبیله ربیعه و مضَر داخل در بهشت می شود .

امَا ادلَه ثبوت آن برای بیَ اکرم ( ص ) بعضی گفته اند مراد از مقام محمود ، همان مقام شفاعت می باشد :

          « و من اللیل فتهجَد به نافله لک عسی ان یبقک ربک مقام محمودا »

یعنی :

 «  پاره ای از شب را به تهجَد و عبادت بگذران ، همانا امید است که خدا تو را به مقام محمود برساند » که همان شفاعت است .

یا در حدیثی پیامبراکرم ( ص ) می فرماید :

          «ذخیره کرده ام من شفاعتم را برای صاحبان گناهان بزرگ از امتم »

در جای دیگر می فرماید :

« هر پیامبری از برای او در خواستی بوده از خداوند و آن را از خدا خواهش نموده ، و من خواسته ام را مخفی نمود ام برای امتم در روز قیامت » .

و یا امام صادق ( ع ) می فرمایند :

کسی که سه چیز را انکار کند ، از ما نیست :

1 - معراج پیامبر اکرم ( ص ) .

2 - سؤال در قبر .

3 - شفاعت .

و امام باقر ( ع ) راجع به شفاعت حضرت صدَیقه کبری که :

« در روز قیامت ، شفاعت او به تمام کسانی که یک نحوه ربطی به آن حضرت دارند می رسد ، مگر شاکَ ، کافر و منافق . در آن روز این سه گروه می گویند که :

نیست از برای ما شفیعی و نه دوستی ، ای کاش برای ما بازگشتی بود به دنیا و در آنجا از فرقه ی مؤمنین می بودیم !!!!!!!» .

و روایات زیادی راجع به شفاعت وجود داردکه ثابت می کند شفاعتی هست و نه برای همه بلکه با شرایطی که از جمله آن شرایط با اجازه ی خداوند متعال بودن است .

                 پرسش و پاسخ های اعتقادی بر اساس « باب حادی عشر »