چرا خداوند جهاد را از زنان برداشته است ؟
ساعت ۱٠:٢٥ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۳ مهر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: اسیری زن ،جهاد زن ،خیانت ناموس ،شوهر داری خوب

چند علت دارد :

1 - خداوند جهاد آنها را خوب شوهر داری قرار داده است .

پس خانم ها ................................................................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2  - قدرت زنان چندان نیست که بتوانند حمل سلاح کنند و با دشمنان جنگ نمایند .

واقعیت هم همین ................................................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

3 - اگر اسیر شوند دشمن به آنها خیانت ناموسی می کند و این سخت ترین چیز برای مسلمان است .

پس ای مسلمان ناموس ، ناموس ، ناموس و ....................................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

                 ((((((((((((((((بخدا غیرت خوب چیزیه ))))))))))))))))

               (((((((((((((((((بخدا ناموس ارزش دارد )))))))))))))))))

((((((((خدایا به همه ما عزت ، سربلندی ، آبرو و عاقبت بخیری مرحمت بفرما )))))))))))