شیخ رجبعلی خیاط ................................................
ساعت ٩:٢۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۳ مهر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: رجبعلی خیاط ،گوش دل ،فرشته ،فقط خدا

مرحوم شیخ رجبعلی خیاط فرمودند بودند :

شبی از شبها ف دو فرشته بر من نازل شدند و درس فنا را در دو جمله به من آموختند .

جمله اول این دو فرشته این بود که از خود هیچ مگو .

نمی خواهد خودت را تعریف کنی .

حرف هم از خودت در نیار .

مطابق آیات و روایات و آن گونه که خدا به تو القا می کند حرف بزن .

جمله دوم : از خدا جز خدا هیچ مخواه .

بگو :

خدایا ف خودت را می خواهم .

فقط خدا خواه باش .

طالب او باش و بس

((((((( حال چه شد که رجبعلی خیاط فرشته بر او وارد می شود ف سخنان فرشتگان را می شنوند ف جملات آنان را می گیرد ؟ چون آن گوشهای درونی غیبیش باز شده بود )))))))))

                                                                                     ره توشه راهیان نور