قانون مشروطه ...........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! طنز شیرین .....
ساعت ٩:۱٩ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٢ مهر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: دختران جوان ،پیر زن ،مشروطه ،طنز

بهاء الواعظین معروف می گوید : در ابتدای مشروطه به خانه می رفتم ، پیر زن و دختر جوانی در آنجا بودند .

پیر زن پرسید :

منظورت  از مشروطیت چیست ؟

گفتم قوانین جدید .

گفت :

مثلا چه ؟

مرا شوخی گرفت و گفتم :

مثلا دختران جوان را به مردان و زنان پیر را به جوانان .

دختر گفت چه فایده ای دارد ؟

پیر زن گفت :

ای بی حیا ! حالا کار تو به جایی رسیده که به قانون مشروطه ایراد می گیری ؟!!!!!!!!!!!

این یک طنز ولی می شود روش فکر و مقلیسه کرد با .....................................