نگاه زن به .......................................................
ساعت ٦:٢٢ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٢ مهر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: نگاه زن ،عورت ،نامحرم ،ورزش

در ابتدا روایتی نقل می کنم که چه زیبا امام صادق ( ع ) فرمودند :

« نگاه پیاپی ،بذر شهوت را در دل می افشاند و همین برای هلاکت بیننده کافی است . «

شاعر شیرین سخن گوید :

من آنچه دیده ام ز دل و دیده دیده ام              گاهی بود زدل گله گاهی ز دیده ام

من آنچه ز دل و دیده دیده ام تا کنون             از دل ندیده ام ، همه از دیده دیده ام

1 - نگاه زن به همسرش مطلقا جایز است به جز در حال احرام در حج که ناه با قصد لذت  جایز نیست .

2 - نگاه زن به عورت زن دیگر حرام است؛ به جز طفل غیر ممیز که بدون قصد مانعی ندارد .

3 - نگاه زن به زن دیگر بدون قصد لذت مانعی ندارد.

4 - نگاه زن به عورت مردان حرام است ؛ مگر زن و شوهر و طفل غیر ممیَز ؛ البته در طفل باید بون قصد باشد .

5 - نگاه زن به بدن مرد محرمش با قصد لذَت حرام است به جز همسرش .

6 - نگاه زن به بدن بچه ی غیر بالغ با قصد لذت حرام است .

7 - نگاه زن به بدن محرمش بدون قصد جایز است .

8 - نگاه زن به عورت پسر بچه ی غیر بالغ در صورتی که ممیز باشد جایز نیست اگر چه بدون قصد باشد .

9 - نگاه زن به عورت پسر بچه ی غیر ممیز بدون قصد جایز است .

10 - نگاه زن به بدن پسر بچه ی غیر بالغ ، بدون قصد جایز است .

11- نگاه زن به عورت مرد بالغ غیر محرم جایز نیست .

12 - نگاه زن به قرص صورت و دست های مرد بالغ بدون قصد جایز است .

13 - نگاه زن به قرص صورت و دست های مرد بالغ با قصد جایز نیست .

14 - نگاه زن به مواضعی از بدن مرد نا محرم که نوعا پوشیده نمی شود مانند گردن و زیر چانه بدون قصد جایز است .

نگاه زن به بدن نامحرم اگر چه بدون قصد باشد جایز نیست ؛ بجز قرص صورت و دست ها تا مچ و گردن و زیر چانه و مانند آن ها

(  بنابراین ، خانم ها باید از نگاه کردن به بدن جوانان در حال ورزش ، یا به بازو و آرنج بعضی از بستگان نزدیک مانند شوهر خواهر و یا برادر شوهر و..... اجتناب کنند . )

                                                              اجکام دختران ، ص 159 - 161 .