زنان شاه !.............................
ساعت ٥:٠٥ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٢ مهر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: فتحعلی شاه ،جهان خانم ،بقا خانم ،حیات خانم

آورده اند که :

روزی فتحعلی شاه میان سه تن از زنان خود  ، به نامهای « جهان » ، « حیات » و « بقا » نشسته بود.

در آن هنگام شاه این شعر را خواند :

نشسته ام میان دو دلبر و دو دلم                    که را مهر ببندم ؟ در این میان خجلم

جهان خانم  گفت :

تو پادشاه « جهانی »، « جهان » تو را باشد .

حیات خانم گفت :

اگر  « حیات » نباشد ، « جهان » به چه کار آید .

بقا خانم گفت :

« حیات » و « جهان » هر دوشان بی وفاست     « بقا » را طلب کن که آخر « بقاست »

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

خواننده عزیز این یک طنز بود ولی خیلی پر مفهوم پس به دیده عبرت بخوان .

دنیا بی وفاست و فانی آنچه می ماند آن است که در راه خدا به عشق خداوند متعال انجام گرفته بقاست و در آخرت سعادت ابدی را برای انسان می آورد ووووووووووووو................................................................................