امان از دست خانم ها ...........................................
ساعت ۱:۳٦ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٢ مهر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: امان از دست خانم ها ،فکر شکم ،تیب زدن ،دیوانه

** اگه تیب بزنی بری سر کار ف می گن : ببینم با کی قرار داری ؟

** اگه لباس های معمولی بپوشی ، می گن : تو اصلا سلیقه نداری !

** اگه زیاد بگیی دوستت دارم ، می گن : باز چه نقشه ای تو سرته ؟!

** اگه نگی دوستت دارم ، می گن : پای کسی دیگه وسطه !

** اگه زیاد بهشون زنگ بزنی ، می گن : به من اعتماد نداری !

** اگه زنگ نزنی ، می گن : انگار سرت خیلی شلوغه !

** اگه تو خونه زیاد بخندی ، می گن : دیونه شدی !

** اگه کم بخندی ، می گن : بخت النصر !

** اگه شام بخواهی ، می گن : فقط فکر شکمشه !

اگه شام نخواهی  ، می گن : ذلیل مرده ! شام با کی کوفت کردی !

امان ، امان ،  آمان و ..........................................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1