دعاى گندم جهت بیمار
ساعت ۱٠:۳٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۳ فروردین ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: دعاى گندم جهت بیمار

* دعاى‏

گندم به جهت بیمار: بگیر یک صاع گندم و بیمار را بر پشت بخوابان و گندم را بر سینه او بریز و نثار کن و بگو تا بگوید:

 «اللهم إنى أسالک باسمک الذى إذا سألک به المضطر کشفت ما به من ضر و مکنت له ما فى الارض و جعلته خلیفتک على خلقک أن تصلى على محمد و آل محمد و أن تعافینى من علتى» پس بیمار را بگو تا درست بنشیند وگندم را جمع کن وباز این دعا را بگو تا بخواند و گندم را چهار قسمت کن و هر قسمتى را به فقیرى بده باز بگو این دعا را بخواند.

                                                          خزائن، ص: 233