دوست عزیز ..........................................
ساعت ٤:٠٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۱ مهر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: باغ انس ،وصیت

اگر  لذت   ترک                لذت بدانی

دگر    لذت نفس ،           لذت ندانی

سفرهای علوی کند         مرغ جانت

گر  از  چنبر  آزبازش              رهایی

گر از باغ   انست    گباهی      برآید

گیاهت   نماید    گل         بوستانی

چنان می روی ساکن و خواب درسر

که می ترسم       از کاروان بازمانی

وصیت  همین است ،      جان برادر

که اوقات  ضایع  مکن       تا توانی

                                                       سعدی