کفش سیاه ..................................
ساعت ۳:٢٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۱ مهر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: اندوه و غم ،ذکر ،ضعیفی چشم

چرا در اسلام کفس سیاه کراهت دارد ؟

**** زیرا چشم را ضعیف ،

****ذکر را سست ،

**** و مورث اندوه و غم است .

                                                                                       هزار یک چرا