چرا طلا برای مردان .................
ساعت ٩:٠٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۱ مهر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: طلا برای مردان ،گلبول خون ،زینت زنان ،سرطان

چرا استعمال طلا برای مردان حرام است ؟

عللی دارد از جمله :

اطبَا گویند :

طلا روی گلبولهای قرمز خون مردان اثر سوئی دارد و آنان را احتمالا به مرض سرطان خون مبتلا می سازد .

باید دانست که استعمال طلا از روی زینت برای مردان علاوه بر زیانهای  روانی و اجتماعی حرام می باشد و سبب بطلان نماز می شود .

چرا که طلا مخصوص زینت زنان است  و سزاوار نیست مرد خود را شبیه زن کند .

                                                                                 هزار و یک چرا