چرا غیرت مردان ...........غیرت زنان .................................
ساعت ٩:٢٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: غیرت مرد ،غیرت زن ،دو زن ،دو مرد

سؤال :

چرا حضرت علی ( ع ) در نهج البلاغه غیرت مردان را علامت ایمان و غیرت زنان علامت کفر می داند ؟

         ((((((((((((( غیره المراه کفر و غیره الرجل ایمان ))))))))))))))

علت آنکه غیرت زن کفر است زیرا مستلزم حرام دانستن دو زن یا بیشتر برای یک مرد که خدا آن را حلال نموده است .

و علت اینکه غیرت مرد  ایمان  است چون موجب حرام دانستن اشتراک دو مرد است در یک زن که خداوند آن را حرام کرده است .

                                                                   نهج البلاغه ص 1144 .