نوروز حقیقی ...
ساعت ٢:٠٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٩   کلمات کلیدی:

روزها نو نشده کهنه تر از دیروز است

گر کند یوسف زهرا نظری نوروز است

لحظه ها در تپش تاب و تب آمدنش

آسمان چشم به راه قدمش هر روز است

ای خدا کاش شود سال نوام عید فرج

که نگاهم نگران منتظر آن روز است

نوروزتان پیروز و شادکامی