خود کشی واجب ....
ساعت ۳:٥٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: خود کشی واجب ،مبارزه با نفس

خود کشی انواعی دارد . یک خود کشی حرام و دوم خود کشی واجب  اما آنچه در اینجا موضوع بحث ما است خود کشی واجب است و این خود کشی در حقیقت مایه حیات حقیقی و دائمی ما است که به آن جهاد با نفس گویند . که این جهاد و درگیری در درون خود انسان است و هر دو طرف مبارزه را در شخص انسان بایستی جستجو کرد . و باید در درون انسان یک محرک بیش نباشد و همان یک محرک ، مدبر بدن انسان است و بس و به همان دلیل که آفریننده جهان هستی یکی است و آگر آسمانها و زمین را دو اله بود فاسد می شدند و اگر در یک بدن نیز دو مدَبر در برابر و در عرض یکدیگر تدبیر بدن را به عهده داشته باشد بدن فاسد گردد

و لذا وجدانا درک می کنیم که نمی توانیم دو امر متناقض را بپذیریم و به دو چیز متناقض دل ببندیم . اینجاست که مدَبر بدن انسان یکی بیش نیست که آن عقل اوست با آن برنفس که خود یک نوع کشتن آن است غلبه پیدا  کند و نگذارد نفس بر بدن انسان حکومت کند . این مبارزه با نفس که در وجود خود است یک نوع خود کشی است آن هم از نوع واجب .

                                                           جهاد با نفس ، آیت الله ابوترابی