جهاد زندگی ......
ساعت ۳:۳٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: جهاد زندگی ،تحمل زحمات ،نفس

حضرت امام صادق ( ع ) می فرمایند :

« حمل کن خود را برای خودت ، پس اگر این کار را نکنی دیگری تو را حمل نکند . »

احتمال داده می شود مقصود این باشد که مشکلات زندگانی را که قهرا درمسیر زندگانی متوجه تو می شود و بار سنگینی بر دوش توست ، خود زحمت آنها را متحمل شو و به نفع خودت بر دوش بردار ، با تحمل آنها زندگانیت را اداره کن و بر آن مباش که بر دیگران حمل کنی . زیرا :

اوَلا اندکند اشخاصی که در خدمت به همنوع زحمتهای آنها را متحمل شوند .

ثانیا هر کس در زندگانی مخصوص به بارهای سنگینی بر دوش دارد و دور از انصاف است که انسان زحمتهای شخصی خودش را نیز بر دیگران تحمیل نماید اگر ممکن است دیگری به شرم حضور و یا به طیب نفس متحمل آن گردد .

احتمال دیگر آن که : وادار کن خودت را بر تحمل مشقتها و ریاضتهای نفسانی به جهت منافعی که از این راه برای خود کسب می کنی و اگر خود خویشتن را بر تحمل مشقتهای نفسانی وادار نکنی دیگری تو را وادار نخواهد کرد .

پیداست که نفس ، مشتاق راحتی و خوشگذرانی است و از تحمل رنج و مشقت می گریزد . در مقام جهاد با نفس لازم است که انسان نفس خود را بر تحمل مشقتها وادارد و بر او تحمل کند .