اشعار نغز ......
ساعت ۱۱:٤۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٩ مهر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: خصم ،پی شکم ،آفت علم

افکنده همچو سفره مباش از برای نان

همچون تنور گرم مشو از    پی شکم

شکم   از قوت خوش         مکن فربه

که شکم   خصم و خصم       لاغر به  

آفت علم و حکمت است        شکم  

هر که   را خورد  بیش      دانش کم