تاثیر و نقش دین داری همسر در زندگی مشترک
ساعت ۱٠:٢٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٧ اسفند ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: تاثیر و نقش دین داری همسر در زندگی مشترک

ایمان در تمام ابعاد زندگی انسان مؤثر است در انتخاب همسر، ازدواج، تشکیل خانواده، تربیت فرزند، ارتباط با همسر و دیگر مسایل مربوط به خانه و خانواده که جهت رعایت اختصار تنها به سه نکته کلی دربارة ایمان اشاره می شود.
1. انسان موجودی است دو بعدی (جسمانی – روحانی) که اصالت انسان به بعد روحی و روانی اوست پس توجه به این بعد وجودی انسان ضروری است و عدم توجه به آن مساوی است با بی توجهی به اصالت انسانی خود. ایمان و ارزشهای دینی و اخلاقی تأمین کنندة نیازهای روحی و روانی انسان است و با رعایت آن انسان به کمال خواهد رسید. به همین جهت است که انسان کامل از دیدگاه دین همان انسان با ایمان است. بنابرای در گام نخست برای انتخاب یک همسر مناسب علاوه بر دیگر معیارهای لازم شرط ایمان یک معیار ضروری است انسان باید با فردی ازواج کند که به دو بعد وجودی خویش توجه کافی داشته باشد. اهمیت مطلب اینجا ظاهر می شود که شریک زندگی انسان به علت سه ویژگی 1. طول مدت 2. گسترة تاثیر 3. تاثیر گذاری مستقیم نقش بسیاری زیادی در موفقیت و کمال انسان ایفا می کند به همین جهت است که در ازدواج حضرت امیرالمومنین علی -علیه السلام- و فاطمه زهرا -سلام الله علیها- وقتی پیغمبر اکرم -صلی الله علیه و آله- از حضرت امیر می پرسد فاطمه(س) را چگونه یافتی می فرمایند «نعم العون علی طاعه الله» خوب کمک کننده ای در مسیر طاعت الهی است. اگر انسان خواستار رشد و کمال است لازم است در انتخاب همسر و همسفرش دقت نماید.
2. دین، ایمان و پای‌بندی به دستورات دینی پشتوانة اخلاق و ارزشهای اخلاقی است. آن باورهای قلبی انسانهاست که فردی را متخلّق به اخلاق حمیده همچون صداقت، امانت، حیا و پاکدامنی، احترام به دیگران، دلسوزی و دیگر صفات پسندیده می‌کند و از طرف دیگر همین پشتوانة ایمان است که فرد را از رذایل اخلاقی همچون دروغ، کینه، تهمت، غیبت، سوءظن، حسد و نظایر آن باز دارد. و روشن است یک زندگی سالم و پر نشاط و با جوّی پر از شادی و اعتماد به یکدیگر و دارای آرامش روحی و روانی چیزی جز این نیست که با رعایت اصول اخلاقی شکل بگیرد و با عدم توجه کافی به شرط ایمان که پشتوانة اخلاق است، زندگی از آرامش و سلامت کافی برخوردار نخواهد بود. حداقل تاثیر ایمان در زندگی و روابط زن و شوهر این است که اگر به هر دلیلی همسر شخص با ایمان مورد پسند و مطلوب او واقع نشد هیچگاه مورد ظلم واقع نمی شود و حقوقش نایده گرفته نمی شود چون شخص با ایمان اهداف بلندی دارد که گرچه با سختی اما می تواند حقوق همراه نا خواسته اش را حفظ نماید و زندگی را به کام او تلخ ننماید و در اختلافات انسانی ترین گزینه ها را انتخاب نماید.
3. نکته سوم در واقع برگشت به همان نکته اول دارد ولی به علت اهمیت مستقل ذکر می شود. همانطور که مال حلال زمینة رشد و کمال و سعادت را می‌تواند فراهم کند و اثر وضعی خاصی دارد مال حرام نیز اثر معکوس دارد و مانع رشد معنوی انسان می‌شود. چون علاوه بر اینکه حرام است یک دارد که تناسبی با سعادت حقیقی وی ندارد. توجه به مال حلال و حرام نکته‌ای است که در پرتو ایمان و رعایت دستورات دینی روشن می‌شود کسی که با مال حرام رشد کرده خواه ناخواه قدرت درک و دسترسی به بسیاری از حقایق هستی را ندارد. بنابراین برای شناخت صحیح هستی و لذت بردن از امور معنوی و دستیابی به خوشبختی باید با کسی ازدواج کرد که از ایمان کافی برای رعایت حلال و حرام و دوری از مال حرام، برخوردار باشد.

                                                                                               نرم افزار پاسخ