مراحل نگارش مقاله .....
ساعت ۱٠:۳٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٩ مهر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: موضوع گزینی ،یاد داشت برداری ،مراحل نگارش مقاله

مراحل نگارش مقاله  :

 1 -  موضوع گزینی .

2 - تفکر درباره موضوع و تنظیم طرح آن .

3 - یاداشت برداری از مابع آن هم از منابع معتبر . ( البته در قسمت باید متن یاداشت شده با ید مشخص شود به اینکه نقل عین مطلب است یا نقل به معنی و یا اینکه تلخیص آن مطلب است )

4  - تنظیم و اصلاح یاداشت ها .

5 - تهیه متن نهایی مقاله .

6 - عنوان گذاری مقاله .