مقام مؤمن .....
ساعت ۱٠:۱٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٩ مهر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: ناله مؤمن ،خواب مؤمن ،پهلو به پهلو ،فریاد مؤمن

پیامبر اکرم می فرمایند :

* ناله مؤمن بیمار چون تسبیح است

* فریادش  از شدت درد تهلیل

* خوابش در بستر بیماری عبادت

* پهلو به پهلو شدنش  در حین بیماری جهاد

* اگر شفا یابد بی گناه به میان مردم آید .

                                                                                    مکارم الاخلاق