نمایندگی های ولی فقیه در دانشگاه ها و چه نقش و وظیفه ای دارند؟
ساعت ۱٠:٠٢ ‎ب.ظ روز جمعه ٥ اسفند ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: نمایندگی های ولی فقیه در دانشگاه ها و چه نقش

پاسخ:

همان طور که می دانیم جامعه ایرانی که در انقلاب اسلامی خود با رویکردهای الهی و معنوی، جهان بینی و نظام ارزشی اسلام را مبنای شئون گوناگون خود قرار داد، خواهان آن است که دانشگاه هایی مطابق با مبانی و ارزشهای اسلامی داشته باشد تا دانشجویان در دانشگاه‌ها از مبانی و معیارهای دینی خود آگاهی و شناخت دقیق حاصل کنند و با تربیت متفکران و مدیران بر وفق آن مبانی و معیارها، به ترویج و تعمیم آنها در کل جامعه مبادرت نماید. بر همین اساس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها به منظور نیل به اهداف ذیل تأسیس شد:
1. تأمین حضور عالمانه و هدایتگر روحانیون آگاه و متقی و آشنا به مسائل دانشگاه در دانشگاههای سراسر کشور.
2. رشد اندیشه های ناب اسلامی.
3. ارتقاء بینش سیاسی دانشجویان و دانشگاهیان.
4. حاکمیت بخشیدن به ارزشهای اسلامی و انقلابی در محیط دانشگاهها.
5. منوّر شدن محیط دانشگاه به فروغ ایمان و عمل صالح و هوشیاری سیاسی.
6. ارتباط نزدیک و صمیمانه معنوی و فکری با دانشجویان، اساتید، تشکّل های اسلامی و نهادهای فرهنگی دانشگاه.
7. حمایت از نیروهای مؤمن و متعهّد.(1)
8. توسعه و تعمیق آگاهیها و علائق اسلامی در دانشجویان و دانشگاهیان و تبیین ارزشهای اسلامی.
9. ایجاد و گسترش فضای معنوی و اسلامی در دانشگاهها و رشد فضائل اخلاقی در دانشگاهیان.
10. حمایت و هدایت فکری تشکل های دانشجویی و دانشگاهی.
11. مقابله با ترویج عقاید و افکار انحرافی و هجوم فرهنگی و تقویت روح خودباوری و استقلال فکری.
12. تقویت پیوند حوزه و دانشگاه.(2)
بنابراین برای نیل به این اهداف مقدس، حضور دائمی روحانیت و نهادی برای رسیدگی به این امور، امری لازم و ضروری می نمود. از اینرو مقام معظم رهبری چنین نهادی را تأسیس کرده و برای اداره آن شورایی را منصوب نموده و اساسنامه ای که مورد تأیید معظم له نیز می باشد، تنظیم شده است. مقام معظم رهبری در نامه ای ضمن توجه دادن به اهمیت دانشگاه و جایگاه ممتاز آن در جامعه بر روی اسلامی شدن دانشگاه و حضور روحانیون آگاه و متقی و آشنا به مسائل دانشگاهی در دانشگاههای سراسر کشور، تأکید داشته و یاری رسانی مسئولان دانشگاه به مسئولین نهادها را وظیفه آنان برشمرده است. بر همین اساس نهاد فرهنگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها وظایف سنگینی رابر عهده دارد که ذیلاً به برخی از آن وظایف اشاره می کنیم:
1. تبیین مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از طریق برگزاری جلسات، سخنرانی و بحث و مناظره، نشر مقالات و جزوات و مانند آن.
2. انجام مسئولیتهای روحانیت در محیط دانشگاه، مانند اقامه نماز جماعت و برپایی مجالس و محافل مذهبی و اهتمام به تعظیم شعائر اسلامی و مراسم دینی.
3. اجرای برنامه های آموزشی، پژوهشی و تربیتی در زمینه علوم و معارف اسلامی از قبیل: برگزاری گردهمایی ها و نشستهای تخصصی، جلسات پاسخ به سؤالات، نشر مقالات و جزوات و فعالیتهای فوق برنامه و مانند آن.
4. حضور فعال در میان دانشجویان و دانشگاهیان به منظور راهنمایی و ارشاد فکری و اخلاقی و پاسخگویی به مسائل شرعی.
5. مطالعه و بررسی وضع دینی و اعتقادی و گرایشهای فرهنگی و سیاسی در محیط دانشگاه و علل ضعفها و نارسایی ها برای دستیابی به راه حل های مناسب.
6. بسط و گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر.
7. گزینش علمی و عمومی استادان دروس معارف اسلامی و نظارت بر کیفیت ارائه آن دروس و ارزیابی عملکرد آنان.
8. نظارت بر رعایت موازین اسلامی و ارزشهای انقلاب در امور اداره دانشگاهها، تشکل ها و فعالیتهای فرهنگی و سیاسی ـ اجتماعی مراکز هنری و ورزشی و خوابگاههای دانشگاهی و نیز نشریات داخلی دانشگاه.
9. انجام کلیه فعالیتهای فرهنگی که جنبه دینی نیز داشته باشند، مانند انجام مشاوره های دینی، معنوی و اخلاقی، برگزاری اردوهای تربیتی، دینی و سفرهای زیارتی، برگزاری برنامه های قرآنی و مسابقات دینی و اسلامی و... .(3)
بنابراین همانگونه که ملاحظه می کنید رسالت بزرگ نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاهها انجام وظایف دینی و رسیدگی به امور دینی و معنوی دانشجویان ودانشگاهیان است واین بخاطراهمیتی است که دانشگاه دارد و حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری و دیگر مسئولین نظام همواره به آن اذعان نموده اند.
در صورتی دانشگاه می تواند مرکز علم و تربیت انسان های مؤمن، متعهد و متخصص باشد که از ایمان و معنویت واحکام اسلامی برخوردار باشد. بدیهی است اگر دانشگاه فاقد ایمان و معنویت باشد و فقط به جنبه های علمی و تخصصی دانشجویان بپردازد، روشن است که چنین کاری عقلانی و منطقی نخواهد بود، لذا برای آنکه در دانشگاه انسانهای مؤمن و متخصص تربیت شوند و با علم خویش به بشریت خدمت نمایند چاره ای نیست جز آنکه دانشگاه را به هر دو بال تدین و تخصص مسلّح نمود ویکی از راههای اصلی رسیدن به این منظور، حضور کارشناسان دینی و آشنا به دانشگاه و روحیات دانشجویان و آگاه به مسائل دینی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، دردانشگاه است.
علاوه بر اینکه تمام دانشگاهها (دولتی ـ آزاد) از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری برخوردارند، اما برخی از مجامع دانشگاهی بر حضور نماینده معظم له و مشارکت هر چه بیشتر روحانیون در امور دانشگاهها تأکید ورزیده اند که ذیلاً به برخی از آنها اشاره می نمائیم:
1. در ماده 11 اساسنامه انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها آمده است: «نظارت مقام معظم ولایت فقیه بر انجمن از طریق نماینده ایشان اعمال خواهد شد. شورای مرکزی موظف است کلیه مصوبات خود را به اطلاع ایشان برساند.»(4)
2. در بندهای 1 و 2 ماده 52 اساسنامه اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان دانشگاهها و سایر مراکز آموزش عالی کشور آمده است که وظایف کمیسیون حوزه ودانشگاه عبارتند از:
1. تنظیم برنامه های مشترک با طلاب و ارتباط پیوسته و منظم با مدرسین و فقهای حوزه در زمینه های مختلف با کمک کمیسیونهای مربوطه.
2. برنامه ریزی در جهت تحقق یافتن وحدت حوزه و دانشگاه و مشارکت هرچه بیشتر روحانیون در امور دانشگاهها.(5)
بنابراین حضور چنین نهادی در نهادها و موسسات آموزشی و پژوهشی از اهمیت و ضرورت برخوردار می باشد.

                                                          نرم افزار پاسخ

 


پاورقی:

1. احکام مسئولین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها.
2. اساسنامه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، ص 11.
3. همان، ص 12 به بعد.
4. خط مشی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشر و پخش معارف، چاپ اول، 1380، ج 1، ص 41.
5. همان، ص 127.