اموری که خیری در آن نیست مگر ..........................
ساعت ٢:٠٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٩ مهر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: وطن و امنیت ،حیا و صحت ،عفت و پارسایی ،نگاه و عبرت

× در سخن گفتن سودی نیست مگر با عمل .

* در نگاه کردن ها خیری نباشد مگر آنکه عبرت و آگاهی آورد .

* در ثروت خیری نیست مگر با احسان و بخشش .

* در سخن راست خیری نیست مگر وفا کردن به آن .

* در عفت و خویشتن داری خیری نیست مگر آنکه از روی پارسایی باشد .

* صدقه فایده و ثوابی ندارد مگر با قصد قربت .

* در حیا خیری نیست مگر با صحَت .

* در وطن خیری نیست مگر با امنیت و شادمانی .

                                                                                      مکارم الاخلاق