کسانی که زود کیفر می بینند !!!!!!!!!!!!!!!!! .................
ساعت ۱:٥٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٩ مهر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: نیکی کردن ،قطع رحم ،معاهده ،ستم

حضرت محمد ( ص ) می فرمایند :

چهار کس به زودی گرفتار عذاب شوند :

1 - آن کس که به او نیکی کنی و نیکی تو را با بدی پاداش دهد .

2 - کسی که به او بدی نکنی و او به تو ستم روا دارد.

3 - کسی که با او معاهده ای برقرار کنی و تو به عهد خود وفا کنی و او در حق تو خیانت کند .

4 - مردی که او با نزدیکان و فامیل رفت و آمد نماید ولی آنها قطع رحم کند .

                                                                                      مکارم الاخلاق