ولیمه و اطعام دادن ........................
ساعت ۱٢:٥٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٩ مهر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: ختنه ،تئلد فرزند ،خریدخانه ،بازگشت از مکه

حضت محمد ( ص ) می فرمایند :

جز برای پنج چیز ولیمه ( اطعام داد ن به مردم ) نباشد :

عروسی ، تولد فرزند ، ختنه ، خرید خانه و بازگشت از مکه .