جوک های شهرها !!!!!!!!.........
ساعت ۱۱:۳٤ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: جوک شهرها ،طنز شهرها ،غیبت ،توهین

در بین مردم جوک ها و طنزهایی برای مردم شهرها مطرح است به ویژه برای مردم ترک ، لر ، بلوچ ، کرد ، گیلک و ...بعضا با الفاظ زشت و قبیح ، در حالی که چنین جوک هایی گاه غیبت و گاه توهین به همه مردم آن شهرستان می باشد و صحیح نیست .