ریش تراشی با ماشین ......
ساعت ۱۱:٢٦ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: ریش تراشی ،تیغ ،ماشین برقی

برخی از افرادی که ریش خود را از ته می زنند برای توجیه عمل خود می گویند : با  ماشین صورتم  را اصلاح کردم ، در حالی که ریش تراشی چه با تیغ و چه با ماشین ریش تراشی برقی و چه ا ابزار دیگری که تراشیدن صدق می کند مجاز نمی باشد .