وقتی که تنهاییم ...دوست...
ساعت ۱٠:۳۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٩   کلمات کلیدی:

وقتی که تنهاییم دنبال دوست می گردیم .

وقتی پیدایش کردیم دنبال عیب هایش می گردیم .

وقتی از دستش دادیم دنبال خاطراتش می گردیم .

و دوباره تنهاییم، تنهاییم ،تنهاییم و ...

دقت ، دقت ، دقت و ...