فرمایش رسول خدا (ص): اختلاف امتم رحمت است یعنی چه ؟
ساعت ۳:٠٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: فرمایش رسول خدا (ص): اختلاف امتم رحمت است یعنی چه

پاسخ اینست که: مقصود از آن اینست که رفت و آمد امت از شهرهاى متفرقه نزد رسول خدا (ص) در زمان خود آن حضرت و نزد وصى آن حضرت که جانشین او است پس از او براى پرسش از معالم دین خود و فتوى خواستن از آنچه مورد اشتباه آنها است رحمت است براشان و سپس برگردند از نزد آن حضرت و قوم و قبیله خود را بیم دهند و رهنمائى کنند.

خدا سبحانه (در آیه 123 سوره برائت) فرموده: «چرا نباشد از هر دسته آنها گروهى براى اینکه دین را بفهمند و بیم دهند قوم خود را چون بدانها برگردند شاید حذر کنند.

و مقصود از آن اختلاف امت در عقائد و جدائى آنها در احکام دین نیست که ضد هم بگویند و خلاف هم کار کنند و اگر این اختلاف رحمت باشد باید اتفاق امت در گفتار و کردار دینى خود سخط و عذاب باشد با اینکه قرآن دستور اتفاق و یگانگى داده و از جدائى و اختلاف نهى کرده باندازه‏اى که در آن بیان شافى و کافى است.

گنجینه معارف شیعه إمامیه / ترجمه کتاب کنز الفوائد و التعجب، ج‏2، ص: 238