مناظره کفار با رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله‏
ساعت ٥:٠٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: مناظره کفار با رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله‏

در حدیث آمده که گروهى آمدند نزد رسول خدا (ص) و باو گفتند: آیا تو فرستاده از طرف خدا تعالى نیستى؟

بآنها فرمود: چرا.

باو گفتند: این قرآن که آوردى کلام خدا تعالى است؟

فرمود: آرى.

گفتند: بما توضیح بده از قول او که (در آیه 98 سوره الأنبیاء) فرموده:

«إِنَّکُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ‏»: راستش شما و هر آنچه میپرستید از جز خدا سنگریزه دوزخ باشید، شما در آن وارد خواهید بود.

و اگر معبود بت پرستان بهمراه آنان در دوزخند مسیح (ع) هم معبود ترسایانست تو گوئى در دوزخ است؟ رسول خدا (ص) فرمود: که خدا قرآن را بر من فرو فرستاده بزبان عرب و در عرف و زبان عرب لفظ «ما» براى چیزهائى است که عقل ندارند و لفظ «من» براى آنچه عقل دارد و لفظ «الذى» براى همه است و اگر شما عرب باشید باید این را بدانید خدا فرموده: «إِنَّکُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ» مقصودش بتها است که میپرستیدند و آنان بى‏عقل باشند و حضرت مسیح در آن درنیاید زیرا او عقل دارد و اگر «و من تعبدون» فرموده بود شامل مسیح (ع) بود آن قوم گفتند: یا رسول اللَّه درست گفتى. در این خبر دلیلى است بر اینکه رسول خدا (ص) محاجه میکرد و مناظره داشت و بحث و معارضه داشت و جواب قاطع میداد و مسأله را براى پرسش کن روشن میکرد و بر مخالف خود اثبات حجت میکرد و دعوت بتقلید نمیفرمود بلکه براى دعوى خود اقامه دلیل میکرد.

اگر کسى گوید: چون کسانى که بت‏پرست بودند در دوزخند براى آنکه مشرک و کافرند براى چه بتها با آنها باشند و آنها نه کافر بودند و نه درست باشد که بیجان را عذاب کنند و کیفر دهند.

گوئیم: مقصود عذاب بتها نیست بلکه براى اینست که پرستش‏کننده‏هاشان بینند که آنها سودى براشان نداشتند و آنها در آنجایند که آنان هستند و از خود دفاعى ندارند گر چه زنده باشند و توانا و نه از آنها دفاع توانند و بدین معنا تفسیر شود قول خدا سبحانه (در آیه 24 سوره البقره): «سوخت آن مردمند و سنگ» یعنى سنگها که آنها را پرستیدند و آنها بتها بودند.

خدا حکایت از اهل دوزخ (در آیه 99 سوره الأنبیاء) فرموده: «اگر اینان معبودان شایسته بودند در آن دوزخ در نمى‏آمدند و همه در دوزخ جاویدان باشند.

گنجینه معارف شیعه إمامیه / ترجمه کتاب کنز الفوائد و التعجب، ج‏2، ص: 201