برخاستن از سر سفره ........
ساعت ٢:٤٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٦ مهر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: برخاستن از سفره ،مهمان ،خانه کعبه

برخی از مردم تصور می کنند بلند شدن از سر سفره ی غذا به احترام مهمان حرام و گناه است . در حالی که چنین چیزی صحیح نیست . چرا که ما روایت های زیادی داریم احترام مؤمن حتی از خانه کعبه بالاتر است .