پاکی دل !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...................
ساعت ٢:۳٩ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٦ مهر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: پاکی دل ،نامحرم

برخی از افراد دست به نامحرم می دهند و به نامحرم  به راحتی نگاه می کنند .و وقتی در برابر انتقاد مؤمنین قرار می گیرند می گویند :

باید دل پاک باشد ، در حالی که با چشم ارتباط دارد و نمی شود چشم ، ناپاک باشد و لی دل پاک باشد .

                          ( بدانیم  کسی که دلش پاک است گناه نمی کند ) .