وجوب معرفت خدا عز و جل و دین او
ساعت ۱٠:٢٧ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩٠   کلمات کلیدی:

کلامى از امام صادق علیه السلام در باره وجوب معرفت خدا عز و جل و دین او

 فرمود: دانش مردم را در چهار رشته یافتم

: یکم- اینکه پروردگار ترا بشناسى

 دوم بدانى با تو چه کرده؟

 سوم بدانى از تو چه خواسته؟

 چهارم بدانى چه تو را از دینت بدر میکند.

استاد ما شیخ مفید ره گفته: این روایت جامع واجبات معارف است زیرا اول چیزى که بر بنده خدا واجب است شناخت پروردگار عز و جل است و چون دانست که معبودى دارد باید بفهمد با او چه کرده و چون آن را دانست میداند که بدو نعمت داده و چون نعمت او را دریافت شکرش باید کرد و چون خواهد شکر او را بجا آورد بر او باید که بداند چه میخواهد تا او را فرمان برد و چون طاعتش بر او لازم است باید بداند چه او را از دین و فرمان او بدر میکند تا از آن کناره کند و براى طاعت و شکر او آماده باشد و یکى از معاصران این شعر خود را برایم خواند.

بر تو باد آنچه ز دین تو دلیلى دارد

 

چون بتقلید بود بیشتر دین بشر

هر چه تقلید بود ساختگى مى‏باشد

 

گر چه اسناد فراوان بود از آن بنظر

هر چه اخبار شده نقل و بود از آحاد

 

ضد قرآن خدا دور بینداز و مخر

     

 

گنجینه معارف شیعه إمامیه / ترجمه کتاب کنز الفوائد و التعجب، ج‏1، ص: 266